'Aangehaald' (vrijdag 31 mei 2024)

31-05-2024

Inhoud

Save de date en studiedag

Vakanties en vrije dagen 2024-2025

Europese Verkiezingen.

Sport @school en MaalwaterRun

Timmerdorp (zie bijlage)

Groepsindeling 2024-2025

 

vandaag een volle nieuwsbrief

Save de date en studiedag

Wij verwachten alle kinderen en ouders op 28 juni rond 16.30 uur op de Midzomermarkt. De kinderen maken delen uit van een Olympisch team en zullen dan ook een optreden verzorgen.

De oudervereniging verzorgt hapjes en drankjes en zo hopen wij richting het einde van het schooljaar te genieten van een mooi samenzijn.

Maandag 17 juni a.s. is een studiedag en zijn alle kinderen vrij.

 

Vakanties en vrije dagen 2024-2025

De vakanties en studiedagen staan vermeld in de Kwiebagenda.

De meivakantie 2025 valt samen met het Paasweekend en duurt ruim 2 weken. Hieronder vindt u op verzoek van ouders alvast het overzicht. Het jaarboekje met o.a. de volledige kalender wordt na de zomervakantie meegegeven.

 

1e schooldag              2 september 2024

Herfstvakantie           28 oktober 2024 tot en met 4 november 2024

Kerstvakantie             23 december 2024 tot en met 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie    17 februari 2025 tot en met 21 februari 2025

Goede vrijdag start meivakantie            18 april 2025

Meivakantie                                          21 april 2025 tot en met 2 mei 2025

Bevrijdingsdag         maandag              5 mei 2025

Hemelvaart                29 en 30 mei 2025

Pinksteren                  9 juni 2025

Zomervakantie          14 juli 2025 tot en met 22 augustus 2025

Studiedagen              6 december/11 juli 2025

Studieochtenden      25 september/27 november/5 februari/12 maart/18 juni

Studiemiddagen       25 oktober/19 december/20 december/14 februari/31 maart/                                                                 17 april/6 juni/10 juli

Europese Verkiezingen

Zoals u weet misschien al weet is onze school een locatie om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Voor de kinderen is het heel bijzonder en leerzaam om van dichtbij te zien hoe democratie werkt en dat iedereen zijn stem mag laten horen. Mensen uit de buurt komen hopelijk net als u hier naar de school om te stemmen en mee te beslissen over wie in het Europees Parlement komt. Het mogen helpen beslissen over de toekomst en hoe het werkt in de stemhokjes is voor kinderen in het kader van Burgerschap belangrijk.

Sport @school en MaalwaterRun

De deelnemers van onze school aan de MaalwaterRun hebben voor de kinderen 9 sportlessen verdiend en die gaan wij dankzij de Rotary, natuurlijk komend schooljaar weer goed besteden.

Timmerdorp (zie bijlage)

De Rotary Heiloo stelt kaarten beschikbaar voor de kinderen van de ouder(s) met een minimum inkomen uit Heiloo, die graag mee willen doen aan Timmerdorp Heiloo 2024. De minimumleeftijd is 7 jaar en de maximumleeftijd 12 jaar. Als u op tijd laat weten dat uw kind(eren) hieraan mee willen doen dan kunnen zij kosteloos deelnemen, mits zij binnen deze doelgroep vallen.

In de zomervakantie van dinsdag 27 augustus tot en met vrijdag 30 augustus vindt de 49ste editie plaats van Timmerdorp Heiloo.

Groepsindeling 2024-2025

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar en de verdeling van de leerkrachten over de groepen. Er zijn enkele wijzigingen want er zijn leerkrachten die ons gaan verlaten of vanwege interne mobiliteit naar een andere groep gaan.

Meester Patrick neemt op woensdag 17 juli afscheid. Dat vinden wij heel jammer maar wij begrijpen zijn afweging om o.a. om praktische redenen op een Blosselocatie in Heerhugowaard werken.

Juf Kim komt ons team versterken in groep 3.

Juf Marieke gaat onze vaste groep 4 verlaten want zij gaat weer op meerdere scholen werken als flexibel inzetbare leerkracht. Ongetwijfeld gaan wij haar weer voor inval(periodes) terugzien.

Door het inzetten van onze laatste NPO-middelen kunnen we de formatie voor komend schooljaar bekostigen en aan alle groepen een leerkracht koppelen.

 

De groepsindeling ziet er als volgt uit:

1-2        Heleen, Manon, Jolien en Monique

3            Stephanie en Kim

4            Marianne en Kim

5            Monique en Sacha

6            Ivo

7            Daphne en Jolle

8            Ilona en Jolle

Onderwijsassistente Anne ondersteunt in verschillende groepen.

Vakleerkracht gym op maandag: Saskia de Vries

Eefje is zorgcoördinator en waarnemend directeur.

In de tweede week na de zomervakantie krijgt u het jaarboekje mee met alle relevante informatie.

Wilt u ons z.s.m. mailen als er telefoonnummers of adressen zoals nu in het jaarboekje staan vermeld, zijn gewijzigd? Dan klopt het boekje weer.

De vakanties, de vrije uren en/of studiedagen zijn in de Kwieb-agenda geplaatst.

 

Fijn weekend,

Theresia