'Aangehaald' (vrijdag 24 november 2023)

24-11-2023

Inhoud

Piet is langs geweest

Sinterklaasfeest vrijdag 1 december

Verkiezing en ‘expositie’ Kranenburgh

Gymles en overmacht

Surprisemuseum

Vacature RvT

‘t Oosthonk

Foto met gevonden sleutels

Piet is langs geweest

Wat een verrassing! Vandaag kwamen de kinderen op school en zij vonden allemaal iets lekkers in hun schoen of op de tafel. Piet had ook nog voor alle groepen een klas cadeau meegebracht en dat hebben de kinderen samen met de leerkracht uitgepakt. De Pieten zijn dus in de buurt al actief!

Sinterklaasfeest vrijdag 1 december  (van de commissie)

Vrijdag 1 december is het zover. Sinterklaas en zijn pieten komen een bezoek brengen bij ons op de Benedictusschool. De Sint verwacht ongeveer om 8:35 uur aan te komen bij de hoofdingang van de school en wij willen hem daar natuurlijk feestelijk ontvangen. (De deuren zijn dicht). Ouders zijn hierbij van harte welkom! Na het feestelijk onthaal van de Sint en Pieten gaan wij zonder ouders naar binnen waar wij het grote Sinterklaasfeest voortzetten.

Verkiezing en ‘expositie’ Kranenburgh

Het was afgelopen woensdag de hele dag een komen en gaan van mensen die naar ‘ons’ stembureau kwamen en tegelijkertijd de creatieve werkjes konden bewonderen die de kinderen in Kranenburgh hadden gemaakt.

We zagen woensdag ook meerdere oud-leerlingen langskomen om te stemmen en wat was het leuk om te horen hoe het nu met ze gaat als werkende jongere.

Gymles en overmacht

De vakleerkracht gym juf Saskia heeft aangegeven een stapje terug te willen doen en voortaan alleen nog op de maandag de gymles te kunnen verzorgen.  We vinden dat jammer want alleen leerkrachten met een gymbevoegdheid mogen op de Burenweg lesgeven.

Niet iedereen van het team heeft een gymbevoegdheid en wij hebben juist een vakleerkracht gym aangenomen om ook de werkdruk van leerkrachten te verminderen zodat zij in die tijd weer andere dingen kunnen doen. We gaan snel op zoek naar een vakleerkracht gym voor de donderdag (denkt u gerust mee) en tot die tijd zullen wij een rooster gaan maken om gymlessen te verdelen over de bevoegde leerkrachten.

Als een gymles uitvalt zijn de kinderen langer buiten en/of doen een buitenspel maar het uitgangspunt blijft dat er gewoon 2x gegymd wordt per week.

Het blijft vervelend dat we moeten werken met een code om de gymzaal binnen te komen i.p.v. gewoon met een sleutel. Het systeem is na een update niet werkbaar meer. Er moet nu gebeld worden naar Alkmaar Sport en via kiesnummer kan de leerkracht van een medewerker een code krijgen om naar binnen te komen.

De gymzaal is ook nog steeds te koud om les te krijgen.

Surprisemuseum

Vanaf a.s. woensdag kunnen kinderen hun surprises met rijm al meenemen naar school om in het Surprisemuseum te zetten. Het museum is woensdag en donderdag geopend en op vrijdag gaan alle surprises mee naar de klas.

Vacature RvT Blosse

De RvT zoekt twee nieuw leden per 1 augustus 2024 ter vervanging van aftredende leden. 

De Rvt hecht grote waarde aan betrokken leden en hoopt onder de ouders van onze kinderen nieuwe leden te vinden. https://www.blosse.nl/nieuws/vacature-lid-voor-de-raad-van-toezicht-2023

‘t Oosthonk

26 November komt Sint weer een bezoek brengen in ’t Oosthonk.

Rond 13.30 uur verzamelen we bij De Loet en van daaruit gaan we in een stoet richting ’t Oosthonk. Van 14 tot 15 uur mogen de kinderen al hun verhalen, dansjes, liedjes etc. komen delen met Sinterklaas. Vind je het leuk als je kind zeker iets wil laten horen of zien aan Sinterklaas, geef dit dan door via oosthonkheiloo@gmail.com. Degene die zijn aangemeld, komen zeker aan de beurt!

Datum: zondag 26 november 2023

Tijd: 14 – 15 uur

Plaats: Wijkvereniging Plan Oost

                   Oostkanter 14 te Heiloo

 

 

saintnicholas saintnicholas
20231124_135255 20231124_135255
20231124_111557 20231124_111557