'Aangehaald' (vrijdag 3 november 2023)

01-11-2023

 

Bibliotheek op school

Zilveren Maan

Sint Maarten Viering

Vrijdag 10 november is het zover. Onze eerste muzikale viering van dit schooljaar. Deze viering staat geheel in het teken van Sint Maarten. De inloop is vanaf 8.30. Ouders, opa’s, oma’s of andere familieleden zijn uiteraard welkom. U kunt plaatsnemen achter de kinderen. We zouden het op prijs stellen als u de hele voorstelling bleef kijken. 

 

Bibliotheek op school

 

Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar!

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.

 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?

Eén keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.

Eén keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.

 

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we:

het leen- en leesgedrag van leerlingen

de leesmotivatie van leerlingen

 

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet zichtbaar. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan de directie.

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren op toetsen. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. 

Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.

 

* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school

 

Zilveren Maan

Lotgenotenprogramma’s voor leerlingen

Dit najaar organiseert Zilveren Maan voor kinderen in de onderbouw een lotgenotengroep voor leerlingen die te maken hebben met het overlijden van een dierbare.

Het programma is preventief bedoeld.
Hierin is het lotgenotencontact belangrijk en is het programma zeker ook bedoeld voor kinderen die (ogenschijnlijk) nergens last van hebben.

In de bijlage treft u meer informatie aan.

Aanmelden kan tot en met 17 november 2023.