'Aangehaald' (vrijdag 1september 2023)

01-09-2023

Inhoud

Welkom

Maandag ontvangst

Kijkje in de klas

De looproute voor de kinderen

Koffie en thee

Tussendoortje en ochtendpauze

Autoverkeer voor school

Gym

Verjaardagen en traktaties

Informatiemapje

Sportdag

Welkom

De weken zijn weer omgevlogen en komende maandag gaan we weer van start.

Alles is schoongemaakt (glasbewassing volgt nog) en fris op school, de klassen zijn ingericht en de materialen voor de kinderen liggen klaar.

Wij hopen iedereen weer uitgerust en vol energie terug te zien op school. 

Er stromen enkele nieuwe kinderen in de kleutergroepen in en ook in groep 4 komt een nieuwe leerling. Een aantal kinderen heeft voor de vakantie al een bezoekje gebracht aan hun a.s. groep. Wij heten de kinderen allemaal van harte welkom op onze school en wij hopen dat zij een fijne en leerzame tijd tegemoet gaan op de Benedictusschool.

Maandag ontvangst

De leerkrachten ontvangen op deze eerste schooldag de kinderen van groep 3 t/m 8 vanaf 8.15 uur buiten op het plein en gaan dan om 8.30 uur als groep naar binnen. De leerkracht van groep 3 staat bij de bankjes op het grote plein en de ouders van kinderen uit groep 3 kunnen de eerste periode gewoon meelopen naar binnen. Ouders met kinderen in groep 1-2 brengen de kinderen zelf naar de klas.  

Kijkje in de klas

Het is natuurlijk leuk om een kijkje te nemen in de klas en om te zien waar uw kind zit. Rustig naar binnen, overzicht en zelfstandigheid vinden wij belangrijk voor de kinderen en daarom zien wij u liever na schooltijd even binnenlopen. U bent iedere dag na schooltijd welkom om in de klas te kijken.

De looproute voor de kinderen

De kleuters komen via het kleuterplein binnen en alle andere kinderen komen via de hoofdingang de school in.

Koffie en thee  

Traditiegetrouw staat voor de ouders/verzorgers van groep 1-8 vanaf 8.30 uur weer de koffie en thee klaar bij de hoofdingang om (na het wegbrengen van de kinderen op de eerste schooldag) met elkaar even bij te praten en vakantieverhalen te delen.

binnen.

Tussendoortje en lunchpauze

In het kader van duurzaamheid (minder afval) zien wij graag dat kinderen een beker/drinkfles meenemen naar school voor de ochtend- middagpauze en een gezonde lunch nuttigen

Een stukje schoongemaakt/thuis gesneden fruit/groente is bedoeld voor de ochtendpauze.

Autoverkeer voor school

Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk ‘Op voeten en fietsen’ naar school komen. Vanwege de veiligheid van alle kinderen is het zeer wenselijk dat er geen auto’s rijden, keren of stoppen voor de school tijdens start en sluiten van de schooldag.

Gym

Op deze eerste maandag van het schooljaar gaan alleen de kinderen van groep 6-7-8 gymmen in de gymzaal aan de Burenweg. De gymlessen aan groep 3 t/m8 worden op maandag en op donderdag gegeven door de vakleerkracht.

Verjaardagen en traktaties

Traktaties zien we graag zo gezond mogelijk.

Ouders van kinderen van groep 1 t/m 3 zijn welkom in de klas in om de verjaardag kort mee te vieren in de groep.

Informatiemapje

In de loop van volgende week ontvangt u van ons het informatieboekje /jaarboekje met kalender. De kalender met o.a. informatie over vakanties en vrije dagen/uren staat al enige weken op de website van de school. In het informatiemapje komt ook het overzicht van de klasgenoten met het adres en telefoonnummer (indien toestemming gegeven) en wij verzoeken u om deze informatie niet met derden te delen.

Sportdag

Woensdag 20 september is voor groep 3 t/m 8 een sportochtend op Trias. We zijn op zoek naar ouders die deze ochtend een spel willen begeleiden. 

 

Wij hebben er zin in!

Ik wens iedereen nog een fijn en zonnig weekend en TOT MAANDAG.

 

Theresia

 

 

opstartfoto opstartfoto
IMG-20230726-WA0000 IMG-20230726-WA0000