'Aangehaald' (vrijdag 2 september 2022)

02-09-2022

 

Inhoud

De kop is eraf

De kalender

Handig om te weten

Kind – Oudergesprekken

Ouderavond Kanjertraining (1-8)

De weg overzichtelijk houden

 

De kop is eraf

De eerste schoolweek zit er alweer op en het schoolritme begint bij de meesten alweer te wennen. Boeken en schriften zijn uitgedeeld; leerlingenaccounts geactiveerd en iedereen heeft zijn/haar plekje weer gevonden in de klas. Er zijn vakantieverhalen uitgewisseld en de eerste gezonde traktaties werden deze week al uitgedeeld. Daar zijn wij blij mee want gezonde traktaties passen in ons beleid van de ‘Gezonde school’ en we hopen op uw medewerking

De kalender

Deze week is de jaarkalender en een leerlingenlijst meegegeven naar huis om thuis te bewaren in het schoolmapje. Nieuwe kinderen hebben een Benedictusmapje ontvangen met daarin eenmalig verstrekt alle informatie zoals de schoolgids en het boekje ‘zo zijn wij’. Op de website zijn alle documenten te vinden. Wijzigingen worden altijd via de nieuwsbrief vermeld. Extra informatiesetjes voor ouders die niet op eenzelfde adres wonen kunnen via een Topic worden gevraagd bij de leerkracht of directie.

De gymtijden zijn voor sommige groepen anders dan afgelopen jaar en dat betekent voor ouders met kinderen in groep 3 of in groep 4, dat zij 1x hun kind zelf naar de gymzaal aan de Burenweg moeten brengen.

Handig om te weten

Kinderen die op de fiets naar school komen gebruiken het pad langs de school en we verzoeken u om af en toe even te kijken waar en hoe uw kind de fiets stalt.

De fietssleutel bewaren wij in het sleutelbakje in de klas

Tip: doe een grote sleutelhanger aan de fietssleutel evt. met naam, dat maakt het zoeken naar verloren fietssleutels een stuk makkelijker. Gevonden fietssleutels worden aan het haakje gehangen naast de deur van het kantoor van juf Theresia

Kind-Oudergesprekken

Wij werken van groep 4 tot en met groep 7 vanuit de cyclus startgesprek (september/oktober), voortgangsgesprek (februari) en eindgesprek (juni/juli). 

Bij het startgesprek zijn ook alle kinderen uitgenodigd. 

De startgesprekken vinden plaats in de week van 12 september. De kinderen hebben hier vandaag (vrijdag) een formulier voor mee gekregen ter voorbereiding op het gesprek. Graag uiterlijk vrijdag 9 september weer inleveren.

Dit gesprek is een informele kennismaking tussen ouders, kind en de nieuwe leerkracht aan het begin van het schooljaar. Het gesprek gaat over hoe de eerste schoolweken zijn ervaren, We wisselen informatie uit over de school- en thuissituatie en wat we van elkaar verwachten. 

Ouderavond Kanjertraining

Op maandagavond 3 oktober 2022 vindt er een ouderavond plaats over de Kanjertraining en we hopen echt dat u erbij kunt zijn.

Wij zijn een gecertificeerde “Kanjerschool “. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken.   Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op de Benedictus.  

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd zullen wij ook in de klassen gaan starten met de eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar wellicht via uw kind wel wat van horen.  

Weg overzichtelijk houden

Wij zien u na schooltijd graag aan de kant van de weg wachten om zo de weg vrij te houden voor o.a. kinderen die (ook zelfstandig) lopend op de fiets naar huis gaan.

 

 

 

groep 3 week 1 groep 3 week 1
groep 4 week 1 groep 4 week 1
groep 5 week 1 groep 5 week 1
groep 6 week 1 groep 6 week 1
groep 7 week 1 groep 7 week 1
kleuters week 1 kleuters week 1