'Aangehaald' (vrijdag 4 maart 2022)

04-03-2022

Inhoud

Oorlog en geweld

Politie en social media

12e PCC Maalwater Run&Walk

Kledingactie en Oekraïne

Hoogbegaafdheid

Besmette leerkrachten

Zelftesten groep 3-8

Dag juf Mirjam

 

Oorlog en geweld

We vinden het belangrijk dat onze school een onpartijdige plek is en waar wij objectief kennis overdragen. Door het behandelen van thema’s m.b.t. burgerschapsonderwijs bereiden wij kinderen ook voor op het leven, en hoe we dan zonder conflicten kunnen samenleven. Dat is het logische gevolg van onze vrijheid van onderwijs. Denk bijv. aan het thema duurzaamheid m.b.t. energie en de reden van de nu oplopende gasprijzen, of aan de komende gemeenteraadsverkiezing in relatie tot stemrecht en democratie.  

De oorlogssituatie in de Oekraïne bespreken we zo neutraal mogelijk en de inhoud van de groepsgesprekken hangt vooral af van wat de kinderen zelf vertellen over wat hen bezighoudt. Het belangrijkste is dat kinderen zich veilig voelen.

Politie en social media

Social media is voor de politie een manier om zich te verbinden met burgers, bedrijven en partners. De politie heeft daarom een Instagram account aangemaakt om jongeren de kans te geven om laagdrempelig dingen te melden en hen een inkijkje te geven in de werkzaamheden van de politie. Het doel is om met dit account we zoveel mogelijk jongeren te kunnen benaderen, bereiken en helpen. De profielnaam op Instagram is: jeugdagenten_castricumheiloo
12e PCC Maalwater Run&Walk

Na 2 jaar organiseert de Rotary Club Heiloo samen met de Buurtsportcoach en Trias op 10 april de 12e PCC Maalwater Run&Walk. Op 15 maart kunt u voor- of na schooltijd naar binnen lopen om in te schrijven bij de buurtsportcoach. De kinderen hebben vandaag allemaal een deelnameformulier meegekregen naar huis.

Kledingactie en Oekraïne

Donderdag 10 maart is de kledingactie.

In overleg met de oudervereniging is besloten om de volledige opbrengst van de a.s. kledingactie over te maken naar Giro 555 en zo al een klein steentje bij te dragen.

Hoogbegaafdheid

5 t/m 13 maart is het de week van de hoogbegaafdheid. Hier wordt landelijk gehoor aangegeven. 

https://weekvandehoogbegaafdheid.nl

U kunt als ouder deelnemen aan verschillende (online) bijeenkomsten. Wij willen met de Week van de Hoogbegaafdheid kennis over hoogbegaafdheid verspreiden en vooroordelen en misvattingen proberen weg te nemen.

Besmette leerkrachten

Deze week waren er 2 leerkrachten ziek en afwezig i.v.m. Corona. We hebben intern geschoven met leerkrachten en hebben daarom geen groepen naar huis hoeven sturen.

Zelftesten groep 3-8

Vanaf groep 3 hebben de kinderen vandaag (redelijk houdbaar) zelftesten meegekregen naar huis. Het is aan u of en wanneer u de testen wilt gaan gebruiken voor uw kind.

Dag juf Mirjam

Juf Mirjam heeft een andere baan onder Blosse aanvaard en zij heeft vandaag voor het laatst bij ons gewerkt. Voor de vacature van 2 dagen in groep 6 is helaas geen invaller meer beschikbaar maar juf Monique en juf Eefje zijn bereid om tot het einde van het schooljaar extra te werken zodat alles in groep 6 gewoon door kan gaan.

Ik ben trots op mijn team want steeds weten zij met elkaar de groepsbezetting (ook op onverwachte momenten) rond te krijgen, en dat zegt iets over de schoolcultuur op de Benedictus.