'Aangehaald' (15 januari 2021)

15-01-2021

Inhoud

Afwachten

Werk ophalen

Noodopvang

Testen van kinderen

Advisering VO

CITO toetsen

Handige ouder gevraagd

 

DANK-DANK-DANK-DANK VOOR AL UW HULP, MEEDENKEN EN SUPPORT OM SAMEN MET ONS HET AFSTANDSONDERWIJS VOOR UW KINDEREN ZO GOED MOGELIJK TE REGELEN.

 

Afwachten

Het blijft speculeren wanneer opvang en onderwijs weer open kunnen gaan. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de rol van kinderen in de verspreiding van de Britse variant. Hopelijk komt die duidelijkheid in de loop van volgende week en kunnen wij op school bespreken wat nodig is om open te kunnen gaan. Het Blosse standpunt is voorlopig dat we niet open kunnen gaan als men geen veilige omgeving kan realiseren voor medewerkers en kinderen.

Werk ophalen

Indien de scholen langer dicht blijven kunnen kinderen/ouders van groep 3 t/m 8 op vrijdag 22 januari  tussen 9.00 uur en 12.00 uur nieuw schoolwerk ophalen. De tijden voor Google Classroom/Google Meet blijven ongewijzigd en we verwachten dat alle kinderen dan  ’aanwezig’ zijn. Het is fijn en belangrijk dat we met alle kinderen in contact zijn èn blijven.

Noodopvang

De aanvragen voor de noodopvang worden niet automatisch verlengd tenzij al is besproken en goedgekeurd door Theresia.

We verzorgen noodopvang en onderwijs op afstand, zo goed als mogelijk. Noodopvang is in principe geen individuele begeleiding van kinderen, maar slechts toezichthouden op en begeleiding bij het onderwijs op afstand. Bij teveel aanmeldingen voor de noodopvang komen de instructie-uren voor het onderwijs op afstand onder druk te staan.

Testen van kinderen (GGD)

Kinderen tot en met groep 8 basisschool

Als een kind klachten heeft die passen bij corona, dan kan het kind getest worden. Laat kinderen in ieder geval testen bij:

Veel hoesten, koorts en/of benauwdheid;

corona-gerelateerde klachten na contact met iemand met corona.

Ouders kunnen een afspraak maken via 0800-1202. De GGD vertelt hoe kleine kinderen in onze regio worden getest. Kinderen blijven thuis totdat de testuitslag bekend is.

Advisering VO

De datum waarop wettelijk gezien het basisonderwijs het advies voor het VO gegeven moet hebben, 1 maart, nadert met rasse schreden. Door de Lock down en het onderwijs op afstand ziet onze wereld er nu heel anders uit en voeren we intern en met het voortgezet onderwijs de discussie hoe en wanneer we de adviezen voor de groep 8 leerlingen uit kunnen brengen.

CITO toetsen

Op de jaarkalender staan de CITO weken vermeld. De kinderen zullen de CITO toetsen pas maken nadat de kinderen weer ‘geland’ zijn op school. Ongetwijfeld zijn de effecten van de coronacrisis en het afstandsonderwijs bij een aantal kinderen mogelijk van invloed op de uitslag van de toetsen.  Dat geldt niet alleen voor kinderen van onze school maar speelt natuurlijk op alle scholen. Het kan zijn dat we om die reden de M-toetsen later in het jaar nogmaals afnemen. Met name in groep 7 zal met de voorlopige schooladviezen rekening worden gehouden met eventuele hiaten.

Handige ouder gevraagd

I.v.m. de voorbereiding van ons 50jarig jubileum (schooljaar 21-22) zijn wij op zoek naar een handige ouder die de mogelijkheid heeft om een floppy disk en een videoband op een CD over te zetten.

 

 

 

 

Google Classroom Google Classroom