'Aangehaald' ( vrijdag 8 januari 2021)

08-01-2021

Inhoud

De eerste week

Persconferentie

Opties

A-B groepen

Noodopvang

Compliment

Chatten in Google Meet

Topics sturen

Fiep is Kwieb geworden

 

De eerste week

De eerste week van het nieuwe jaar was vreemd, onwennig en de beste wensen voor 2021 die werden gedaan stonden vooral in het teken van het komende jaar:  Een gewoon (onderwijs)jaar zonder Corona.

We hoorden: de druk op sommige gezinnen door het thuisonderwijs is groot; er is zorg vanwege besmette familieleden en soms was er verdriet om het plotselinge verlies van een dierbare. Zowel thuis als op school moest er van alles worden georganiseerd en we hopen met u dat de scholen weer snel open mogen.

Persconferentie

Op dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie en horen we van het kabinet of aanvullende maatregelen in het onderwijs nodig zijn. We vinden het belangrijk om u, vooruitlopend op de persconferentie, toch al te informeren over mogelijke consequenties en wat dat voor u betekent.

Opties

Optie 1. De school blijft langer dicht.

Actie: Op vrijdag 15 januari halen kinderen/ouder/verzorger van groep 1 t/m 6 huiswerk op. Huiswerk ophalen kan vrijdag tussen 9. 30 uur en 12.00 uur

Optie 2. Halve groepen mogen naar school.

Actie: De kinderen zijn door het team ingedeeld in een A- en B groep. De A-groep komt op maandag-donderdag en de B-groep komt op dinsdag-vrijdag. Om de week komt de A-groep of B-groep week op school.

A-B groepen

Wij gebruiken in principe dezelfde indeling die werd gebruikt tijdens de vorige periode in mei jl. toen we met halve groepen gingen opstarten. De indeling wordt na 12 januari z.s.m. met u gedeeld. Nieuwe leerlingen worden nog ingedeeld.

Noodopvang

Er wordt een flink beroep gedaan op de noodopvang. Sommige scholen zitten nu al tegen of (ver) over de 10% van het totale aantal kinderen heen.  Op de Benedictus hebben we > 15% van het totale aantal kinderen die van de noodopvang gebruik maakt. We merken dat ouders verwachten dat kinderen in de noodopvang gewoon les krijgen als anders. Dit is natuurlijk niet altijd het geval want noodopvang is slechts begeleiding bij het thuisonderwijs.

Compliment ouders

Wat merken dat iedereen zo goed mogelijk probeert het thuisonderwijs te verzorgen. Het werk dat kinderen maken kan helaas niet door de leerkracht worden nagekeken en daarom worden soms antwoorden gepost in Google Classroom of kunt u het werk zelf nakijken. U kunt met uw kind een krul zetten onder het gemaakte werk.

Chatten in Google Meet

We merken dat kinderen na de klassikale meeting in groepjes gaan samen werken en elkaar uitnodigen of er zelf bij komen. Een mooie ontwikkeling.

Echter, we krijgen ook signalen dat kinderen de meeting niet altijd gebruiken zoals is bedoeld: ze leiden elkaar af; geven elkaar de antwoorden; laten zich onbehoorlijk uit naar elkaar of over leerkrachten en chatten te lang. We hopen dat u tijdens het verwerken van de leerstof af en toe even meekijkt in de chat om te zien hoe uw kind met de chat omgaat.

Topics sturen

Er komen veel Topics binnen en het is fijn om op deze manier iets te delen of te vragen. Het is aan de leerkracht of directeur om te reageren op een vraag die via een Topic binnenkomt, bij voorkeur natuurlijk overdag en liever niet ’s avonds laat.

Fiep is Kwieb geworden

Bij Ziber waren ze er al een tijdje mee bezig en nu is Kwieb de nieuwe naam geworden van de best beoordeelde ouderapp van Nederland.