'Aangehaald' (22 augustus 2019)

(22-08-2019)

Inhoud

Eerste schooldag

Werkzaamheden

Bijpraten met koffie en thee

Nieuwe gezinnen

Gymmen

Informatieboekje

Typelessen

Schoolmelk en pauzes

Verjaardagen

 

Eerste schooldag

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Op maandag 26 augustus gaan de deuren om 8.15 uur open en zien wij hopelijk iedereen goed uitgerust en vol energie terug op school. 

Werkzaamheden

Tijdens de zomervakantie zijn in drie lokalen de muren doorgebroken omdat er een schuifwand of panelenwand was gepland. Het plaatsen van de schuifwand tussen de kleuterlokalen is afgerond. De panelen tussen de lokalen van de groepen 6 (boven) en de groepen 3 en 4 worden pas op woensdag 11 september gebracht en op donderdag 12 september geplaatst. Het is even niet anders.

De bouwschoonmaak is pas afgelopen maandag afgerond en de leerkrachten hebben de lokalen kunnen inrichten. Echter, we hebben veel overtollige spullen/ leerlingenmeubilair en bouwmaterialen moeten opslaan in de speelzaal van de kleuters. We zullen een kijk- en koopmoment inplannen voor belangstellenden.

Bijpraten met koffie en thee

Nadat u uw kind(eren) heeft weggebracht naar de klas kunt u buiten bij de hoofdingang koffie of thee krijgen om eventueel van de gelegenheid gebruik te maken om bij te praten en vakantieverhalen te delen met elkaar. (Bij slecht weer binnen in Hetloo)

Nieuwe gezinnen en instroom nieuwe leerlingen

Er zijn in de wijk Plan Oost nieuwe gezinnen komen wonen en daarom stromen in enkele groepen leerlingen in die van een andere school komen. Een aantal kinderen heeft voor de vakantie al een bezoekje gebracht in hun a.s. groep. Wij heten de kinderen allemaal van harte welkom op onze school en wij hopen dat zij een fijne, leerzame tijd tegemoet gaan op de Benedictusschool.

Gymmen

Op deze eerste maandag van het schooljaar gaan de kinderen van groep 3-8 nog niet gymmen in de gymzaal aan de Burenweg. Vanaf donderdag gaat het gymrooster van start. Wij vinden het belangrijk en prettig voor de kinderen vanaf groep 5 dat zij na de gymles kunnen douchen. Echter, het douchen is niet verplicht, wel fris.

Groep 6 start op donderdag met de gymles aan de Burenweg en de kinderen moeten daarom van huis rechtstreeks naar de gymzaal gaan. De leerkracht is daar vanaf 8.15 uur aanwezig.

Informatieboekje

Eind volgende week hopen wij het informatieboekje /jaarboekje mee te kunnen geven aan de kinderen. De kalender met o.a. informatie over vakanties en vrije dagen/uren staat al enige weken op de website van de school.

Typelessen

Vanaf woensdag 4 september starten na school de typelessen voor de kinderen die zich bij Dompvloet hebben ingeschreven. De typlessen worden gegeven in het lokaal van groep 8.

Schoolmelk en pauzes

Vanaf a.s. dinsdag is er schoolmelk voor de kinderen. Na iedere vakantie zal op de dinsdag de eerste drink dag zijn.

Als tussendoortje tijdens de ochtendpauze kunnen de kinderen een stukje fruit/groente eten en tussen de middag een gezonde lunch nuttigen.

Verjaardagen

Ouders van kinderen van groep 1 t/m 4 mogen nog mee de klas in om de verjaardag kort mee te vieren in de groep. Vanaf groep 5 mogen de traktaties worden meegegeven aan uw kind of afgegeven in de groep.

 

Volgende week verschijnt weer een nieuwe nieuwsbrief

Tot maandag allemaal; het team is er klaar voor!