Herinnering ouderbijdrage

ingevoerd op 26-03-2018

Geachte ouder (s) verzorger(s)

Op verzoek van enkele ouders vermelden wij nogmaals het rekeningnummer van de ouderraad en de ouderbedragen per kind. Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag over te maken mocht u dit zijn vergeten.

Voor kinderen in groep 1-2-3-4 betaalt u  €45,00

Voor kinderen in groep     5-6-7 betaalt u  €62,00

Voor kinderen in groep             8 betaalt u €135,00

Rekeningnummer ouderraad: NL28 RABO 03270.06.242 t.n.v. oudervereniging R.K.B.S. Benedictus, onder vermelding van het bijdragenummer: